İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Samuel Bekket. Seçilmiş əsərləri
11 Sentyabr , 2017

Samuel Bekket. Seçilmiş əsərləri
Tərcüməçi: Əyyub Qiyas

Dünya şöhrətli irland yazıçısı, şair və dramaturq Samuel Bekket dünya ədəbiyyatı tarixində daha çox Absurd Teatrının yaradıcısı kimi qalır. Ona ən böyük şöhrət gətirən əsəri isə dünya dramaturgiyası incilərindən biri olan "Qodonun intizarında" pyesidir. S.Bekket 1969-cu ildə ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatına ("Nəsr və poeziya sahələrində müasir insanın faciəsinin onun zəfərinə çevrilməsini novatorcasına əks etdirən əsərlərinə görə") layiq görülüb. Müəllif əsərlərini ingilis və fransız dillərində yazıb yaratmışdır.

Kitaba müəllifin “Qadonun intizarında”, “Endşpil”, “Bütün yıxılanlar haqqında”, “Xoşbəxt günlər”, “Söz və musiqi”, “Kül”, “Kreppin sonuncu lent yazısı” pyesləri və “İlk məhəbbət” hekayəsi daxil edilib.

Müəllif: Samuel Bekket
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: “Qafqaz” / “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi
Nəşr ili: 2015
ISBN: 978-9952-500-03-5
Səhifə: 352 səh.
Format: 60x84 1/16 (130x210 мм) 
Cildi: bərk
Tiraj: 1000 nüsxə