İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Xorxe Luis Borxes. Seçilmiş əsərləri
11 Sentyabr , 2017

Xorxe Luis Borxes. “Seçilmiş əsərləri”

XX əsr söz sənətinə ən sanballı yeniliklər gətirən qələm sahibləri arasında Xorxe Luis Borxesin adı həmişə ön sıralarda çəkilir. Yaşadığı dövrün ən böyük yazıçılarından olan Borxes şair və publisist kimi də tanınır. O, ispan dilinin şərəfini, Argentina və Latın Amerikası ədəbiyyatının ləyaqətini qorumağı bacaran söz ustalarındandır.

X.L.Borxesin "Seçilmiş əsərləri" kitabında verilən "Əlif", "Qum kitabı", "25 avqust 1983-cü il", "Babil kitabxanası", "Xarabalıq dairələri" və s. novella, hekayə, esse və araşdırmaları onun yaradıcılığının ən mühüm hissəsini təşkil edir. Yaradıcılığında "yol" və "görüş" metaforaları çox qabarıqdır. Yazıçının aləmində yollar əvvəlcədən müəyyənləşdirilib, onların əvvəli-sonu bilinmir; görüşlər təkcə üz-üzə gəlmək, personajların rastlaşması, yaxud yolların ayrılması deyil, həm də yolların birləşdiyi, kəsişdiyi, ayrıldığı məhdud məkandan çıxmaq üçün imkanlar açır.

Kitab geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulub.

Müəllif: Xorxe Luis Borxes
Dil: Azərbaycan
Nəşriyyat: Şərq-Qərb Nəşriyyat Evi
Nəşr ili: 2014
ISBN: 978-9952-34-273-1
Səhifə: 360 səh.
Format: 60x84 1/16 (130x210 мм) 
Cildi: bərk
Tiraj: 1000 nüsxə