İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik,zəka mənbəyidir.

Yeni kitablar
DAHILƏRİN UNUDULMAZ MƏKTUBLARI
15 Yanvar , 2018
Kitabda bir sıra görkəmli şəxsiyyətlərin məktubları yer almışdır