İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik,zəka mənbəyidir.

Yeni kitablar
Azərbaycan Uşaq Ədəbiyyatı Antalogiyası 1
15 Yanvar , 2018
Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası (folklor) 1-ci cild. BAKI,"Renessans-A",2016.yer səh