İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Nağıl qatarı
15 Yanvar , 2018
Müəllif: Müjgan ŞeyhiKitab "Timaş Basım Ticarət və Anonim Şirkəti" nin orijinalları əsasında "Qələm Nəşrlər Evi"ndə tərcümə olunub,çapa hazırlanmışdır.