İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Elə oyna ki...( uşaqlar üçün şeirlər)
28 Noyabr , 2018
Elə oyna ki...( uşaqlar üçün şeirlər)
Kitabda müəllifin 1959-1968-ci illərdə " Azərbaycan pioneri" qəzeti, " Pioner ", "Göyərçin " jurnallarında dərc olunmüş uşaqlar üçün yazdığı şeirləri toplanmışdır.
Uşaq dünyasına , uşaq psixologiyasına yaxından bələd olan şair bu dəfə balacaların görüşünə gəlib. Əgər balaca oxucular "Necə oynamaq lazımdır?" - sualina cavab tapmaq istəyirlərsə , onda bu kitabı oxusunlar. Bu kitab maraqlı , ibrətamiz , məzəli keyfiyyətlərlə zəngin üşaq ədəbiyyatı nümünəsidir. Şiri, axıcı bir dillə qələmə alınmış şeirlər məktəbli üşaqlara sinifdən xaric oxu kimi verilə bilər.