İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
" Əhməd bəy Ağaoğlu" .Əziz Mirəhmədov .
6 Dekabr , 2018
" Əhməd bəy Ağaoğlu" .Əziz Mirəhmədov .
Bu elmi tədqiqat əsəri yeni dövr Azərbaycan tarixinin qeyri -adi taleli böyük şəxsiyyətlərindən biri olan professor Əhməd bəy Ağaoğlunun (1869-1939) ömür yoluna həsr edilmişdir. Monoqrafiya Ə. Ağaoğlunun jurnalistika, siyasət ictimai fikir , tənqid , bədii ədəbiyyat, elm sahələrində göstərdiyi çoxcəhətli mürəkkəb ,səmərəli fəaliyyəti nəzərdən keçirilmişdir.
Bu kitab Əziz Mirəhmədovun yazdığı monoqrafiyanın tam mətni deyidir , onun "itmiş" nüsxəsinin əlimizə keçən səhifələridir. Əsər natamam olsa da , elmə əhəmiyyətli töhfə sayıla bilər.