İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Mustafa Çəmənli."Burdan bir atlı keçdi"
10 Dekabr , 2018
Mustafa Çəmənli."Burdan bir atlı keçdi"
El yaddaşının qorunması , çiynini bu ağır yükün altına verib onun itkisiz daşınmasna imkanı daxılində kömək etmək , əslində çox müqqəddəs işdir. Yazıçı Mustafa Çəmənlinin "Burda bir atlı keçdi..." kitab da elə bu istəkdən , bu məramdan , onun müqəddəs bir işə xidmət etmək arzusundan mayalanıb. Bunu da qeyd etmək yerə düşər ki, Mustafa Çəmənlinin "Xallı gürzə" tarixi romanı , eləcə də günümüzün Qarabağ acısından bəhs edən "Fred Asif ", "Ruhların üsyanı" kitabları da birbaşa bu məqsədə xidmət edir.