İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Hidayət Orucov." Burdan min atlı keçdi".
29 Yanvar , 2019
Hidayət Orucov." Burdan min atlı keçdi".
Əsərdə tarixən türk torpaqları olmuş Qərbi Azərbaycanda (indiki Ermənistan)azrbaycanlı türklərin yaşadığı ictimai-siyasi şərait, əbədi-mədəni mühit, C.Cabbarlı adına İrəvan Dövlət azərbaycan Dram teatrının sənət yolu, görkəmli azərbaycanlı ictimai və dövlət xadimlərinin fəaliyyəti, bütövlükdə soydaşlarımızın on illər boyu məkrli erməni siyasətin bütövlükdə soydaşlarımızın on illər boyu məkrli erməni siyasətinə qarşı apardıqları mərd və mətn mübarizə qələmə alınmışdır.
"Biz o yerlərə qayıdacağıq !" - əsərin baş leytmotividir.