İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Süleymanov Nəriman. " Dünyanın çəkisi"(povest və hekayələr)
29 Yanvar , 2019
Süleymanov Nəriman. " Dünyanın çəkisi"(povest və hekayələr)
Kitaba görkəmli yazıçı ,jurnalist, Əməkdar mədəniyyət işçisi Nəriman süleymanovun " İnsan yaşayır " povesti və ayrı-ayrı vaxtlarda nəşr etdirdiyi kitablardan götürülmüş hekayələri toplanmışdır.
" İnsan yaşayır " povesti İkinci Dünya müharibəsi dövrünün ağrıacısını, sərt həqiqətlərini əks etdirən ən dəyərli nəsr əsərlərindəndir. Bu povestə sadə biur əsgər şineli zamanın ağrı-acılı , sevincli günlərinin simvoluna çevrilib və rəmzi- simvolik məna kəsb edir.
Kitabda yer almış hekayələr də öz mövzu əlvanlığına, dil sadəliyinə , yazıçı səmimiyyətinə görə diqqəti cəld edir. Bu hekayələrdə yeniyetmələrin həyata baxışı həyata baxışı, fərdi xüsusiyyətləri bədii boyalarla olunmuşdur.