İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Tofiq Bakixanov. "Xəzər balladası"-50.
29 Yanvar , 2019
Tofiq Bakixanov. "Xəzər balladası"-50.
2017-ci il noyabrın 8-də Bakıda, Heydər Əliyev Mərkəzində Azərbaycanda iki milyard ton neft hasil olunması münasibətilə təntənəli mərasim keçirildi. Sentyabrın 14-də isə "Əsərin müqaviləsi"nın müddəti 2050-ci ilədək uzaldılmışdı.
Ölkəmizin neft sənayəsi və neftçilərin həyatı ilə bağlı olan bu əlamətdar hadisələrdən bir neçə ay sonra isə görkəmli bəstəkar, Xalq artisti ,"Şöhrət" ordeni sənətkar Tofiq Bakıxanovun qələmə aldığı, Xəzər neftçilərinin həyatını Avropanın əksər ölkələrində təbliğ etmiş" Xəzər balladası"nın 50 yaşı tamam oldu .Bu kitab məhz" Xəzər balladası"nın keçdiyi yol barədədir.
Ən maraqlı məqam isə odur ki, qeyd olunan üç məqamın hamısı bilavasitə ulu öndərHeydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.