İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
V.fon Humboldin " Dillərin milli xarakteri".
29 Yanvar , 2019
V.fon Humboldin " Dillərin milli xarakteri".
Bu kitabda iki hissədən ibarətdir.Birinci hissədə dünya dilçilik elminin yaradıcılarından biri oian V.fon Humboldtun dilçilik görüşləri haqqında F.Y. Veysəllinin məqaləsi, sonra isə V.fon Humboldun " Dillərin milli xarakteri" haqqına əsəri çap olunur