İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Leonard Blumfild.Dil.
29 Yanvar , 2019
Leonard Blumfild.Dil.
Məşhur amerikan dilçisi Leonard Blumfildin "Din" əsərində müəllifin dilə yeni baxışları əks olunub. Eyni zamanda kitabda dilin gənc qrammatiklərdən fərqli təhlil metodu və prinsipləri şəhr olunur. Kitab ilk dəfə orijinaldan Azərbaycan dilinə yeni biblioqrafiya və tənqidi şərhlərlə çap olunur.