İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100: biblioqrafiya.
11 Mart , 2019
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100: biblioqrafiya.
M.F.axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının tərtib etdiyi "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100" biblioqrafik göstərici ADR-in yaranmasının 100 illiyinə həsr edilmişdir. Biblioqrafiyada Demokratik Respublikanın yaranması ,fəaliyəti və qurucuları haqqında zəngin material toplanmışdır.
Kitab təqdiqatçı- alimlər, kitabxanaçı -biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.