İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Qara Qarayev: biblioqrafiya.
11 Mart , 2019
Qara Qarayev: biblioqrafiya.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının " Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri şəxsiyyətləri" seriyasından nəşr etdiyi "Qara Qarayev" biblioqrafiyası Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, dünya şöhrətli bəstəkar, SSRİ xalq artisti , akademik Qara Qarayevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr edilmişdir. Biblioqrafiyada dahı bəstəkarın əsərləri öz əksini tapmış, eləcə də həyat və yaradıcılığı haqqında zəngin material toplanmışdır. 
Kitab musiqişunas - tədiqatçılar, kitabxanaçı - biblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.