İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman.Yol gedirik
11 Mart , 2019
Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. Yol gedirik
Şirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyytında öz dəsti xətti olan sənətkarlardan biridir. Onun yaradıcılığı təkcə Vətən məhdudiyyətində qalmır. O, öz ürəklər fəth edən yaradıcılığı ilə çoxdan Azərbaycan sərhədləlrini aşıb. Dünyanın harasında bir qğrı-acı varsa, Şirin xanımın ilhamlı qələmi orda olur və o ağrıları nəzmə çəkir. Şair istər şeiriyyəti, isttərsə də publisist düşüncələri ilə oxucu ürəyini rəqqətə gətirən sənətkardır. Nəşriyyatımız adından müəllifə yeni- yeni yaradıclıq zirvələri arzulayırıq.