İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Y.Əsgərova. Səməd Mənsur.Həyat və yaradıcılığı.
23 Aprel , 2019

XX əsrin əvvəllərində yazıb yaratmış şair, publisist, dramarturq, aktyor Səməd Mənsurun anadan olmasının 140 illiyinə həsr edilmiş kitabda görkəmli şairin həyat və yaradıcılığı, əsərləri haqqında məlumat verilir.