İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Yeni kitablar
Dədə Şəmşir Ərməğanı
23 Aprel , 2019

XX əsr Azərbaycan ozan-aşıq mədəniyyətinin nəhəng nümayəndəsi Əməkdar İncəsənət Xadimi ustad aşıq Dədə Şəmşir 125 illiyi münasibəti ilə hazırlanan bu kitaba böyük sənətkarın yubileyinə uyğun olaraq 125 seçmə şeiri daxil edilmişdir.