İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik,zəka mənbəyidir.

Bəxtiyar Vahabzadə. Seçilmiş əsərlər

Çağdaş Azərbaycan poeziyasının qüdrətli nümayəndəsi, əsrin Şərq və dünya şeiri prosesi məcrasınada milli poeziyamızı ləyaqətlə təmsil edən xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin bu kitabında müəllifin mü

Jül Vern. Sirli ada

Dünya ədəbiyyatı tarixində elmi-fantastik romanın yaradıcısı sayılan Jül Vernin "Sirli ada" romanı XIX əsrin romantik üslubuna uyğun olaraq gərgin dramatik süjetə və Sayrus Smit, Gedeon Spilet, Penqrof, Herbert, Nab və

Viktor Hüqo. Paris Notr-Dam kilsəsi

Dünya ədəbiyyatının ən məhşur əsərlərdən olan "Paris Notr-Dam kilsəsi" romanında çoxdan unudulmuş dövrün tarixi təsviri ilə yanaşı sadə insanın günlük yaşamı və dəyərləri də canlandıraraq kü

Zəlimxan Yaqub. Seçilmiş əsərləri

Çağdaş Azərbaycan poeziyasında yeri, poetik nəfəsi olan Zəlimxan Yaqubun seçilmiş əsərlərindən ibarət ikicildliyinə şeirlər və dörd poeması daxil edilmişdir.

Musa Yaqub. Bu dünyanın qara daşı göyərməz

"Bu dünyanın qara daşı göyərməz" Musa Yaqubun indiyəcən nəşr edilmiş kitablarının cəmidir. "Bu dünyanın qara daşı göyərməz" kitabı şair ilhamının mücəssəməsidir. Oxuduqca görəcəksiniz: şair təbi