İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

YaşaM

SərlövhəYaşaMMüəllifSadıqova MənzərəNəşriyyatElm və təhsilNəşr yeriBakıNəşr ili2011ISBNSəhifə428Kateqoriyabədii ədəbiyyatQR code

Kitabxanalar biliklər cəmiyyətində: ikidilli Azərbaycan-Rusiya layihəsi

SərlövhəKitabxanalar biliklər cəmiyyətində: ikidilli Azərbaycan-Rusiya layihəsiMüəllifNəşriyyatNurlar NPMNəşr yeriBakıNəşr ili2006ISBN9952-426-44-5Səhifə520Kateqoriyakitabxana işiQR code

Türk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyəti

SərlövhəTürk xalqlarının kitab və kitabxana mədəniyyətiMüəllifKazımi Pərviz Firudin oğluNəşriyyatABCNəşr yeriBakıNəşr ili2012ISBNSəhifə316Kateqoriyakitabxana işiQR code

Kitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloq

SərlövhəKitabxana-informasiya xidmətində elektron kataloqMüəllifCəfərov Cavid Ağalar oğluNəşriyyatProqresNəşr yeriBakıNəşr ili2012ISBN978-9952-8142-8-6Səhifə224Kateqoriyakitabxana işiQR code

Biblioqrafik təsvirin tərtibi qaydaları

SərlövhəBiblioqrafik təsvirin tərtibi qaydalarıMüəllifMustafayeva Sənubər Mikayıl qızıNəşriyyatBakı Universiteti nəşriyyatıNəşr yeriBakıNəşr ili2007ISBNSəhifə136Kateqoriyakitabxana işiQR code