İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Ümumi biblioqrafiyaşünaslıq

SərlövhəÜmumi biblioqrafiyaşünaslıqMüəllifƏliyev Zöhrab Hüseyn oğluNəşriyyatBakı Universiteti nəşriyyatıNəşr yeriBakıNəşr ili2001ISBNSəhifə145Kateqoriyakitabxana işiQR code

Səfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işi

SərlövhəSəfəvilər dövründə Azərbaycanda kitabxana işiMüəllifKazımi Pərviz Firudin oğluNəşriyyatBakı Universiteti nəşriyyatıNəşr yeriBakıNəşr ili2008ISBNSəhifə177Kateqoriyakitabxana işiQR code

Avtomatlaşmış kitabxana informasiya sistemləri

SərlövhəAvtomatlaşmış kitabxana informasiya sistemləriMüəllifNəşriyyatOdlar Yurdu nəşriyyatıNəşr yeriBakıNəşr ili2001ISBNSəhifə81Kateqoriyakitabxana işiQR code

Abuzər Xələfov: biblioqrafik məlumat kitabı

SərlövhəAbuzər Xələfov: biblioqrafik məlumat kitabıMüəllifNəşriyyatNağıl eviNəşr yeriBakıNəşr ili2011ISBN995221061-3Səhifə342Kateqoriyakitabxana işiQR code