İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Məxfilik qrifi, yaxud mif, fəlsəfə, din və dil düyünü

SərlövhəMəxfilik qrifi, yaxud mif, fəlsəfə, din və dil düyünüMüəllifƏliyev RazimNəşriyyatZiya-NurlanNəşr yeriBakıNəşr ili2002ISBNSəhifə150KateqoriyaFəlsəfəQR code

Nəsirəddin Tusi və müasirlik

SərlövhəNəsirəddin Tusi və müasirlikMüəllifNəşriyyatQeyrətNəşr yeriNaxçıvanNəşr ili2001ISBNSəhifə104KateqoriyaFəlsəfəQR code

Müasir şəxsiyyət: sosial-fəlsəfi təhlil

SərlövhəMüasir şəxsiyyət: sosial-fəlsəfi təhlilMüəllifRzayev Məmməd Hüseyn oğluNəşriyyatMBMNəşr yeriBakıNəşr ili2015ISBNSəhifə534KateqoriyaFəlsəfəQR code

Fəlsəfə terminlərinin izahlı lüğəti

SərlövhəFəlsəfə terminlərinin izahlı lüğətiMüəllifNəzərova Adilə Həsən qızıNəşriyyatElm və təhsilNəşr yeriBakıNəşr ili2014ISBNSəhifə224KateqoriyaFəlsəfəQR code

Tibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsi

SərlövhəTibbin tarix və fəlsəfə ilə əlaqəsiMüəllifAxundov İmran Adil oğluNəşriyyatMütərcimNəşr yeriBakıNəşr ili2014ISBNSəhifə100KateqoriyaFəlsəfəQR code