İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik,zəka mənbəyidir.

Balaca şahzadə

Balaca şahzadə

Balaca qara balıq

Balaca qara balıq

Bulud

Bulud

Dünya uşaq ədəbiyyatı

Dünya uşaq ədəbiyyatı

Göyçək Fatimə

Göyçək Fatimə