İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

İsmayıllı rayon MKS

Hikmət Hacızadə. Demokratiya antologiyası

Hikmət Hacızadə. Demokratiya antologiyasıAntologiyanın böyük hissəsi - ilk dəfə olaraq Azərbaycan türkcəsinə çevrilmə 60-dan çox məqalə oxucuları mütləq hakimiyyətinə söykənən antik demokratiyadan başlayaraq, müasir demokratiy

Teylor Adams. Çıxış yoxdur

Çovğunlu bir gün... Dağlar qoynunda dünyadan təcrid olunmuş kiçik bir motel... Bu moteldə təbii fəlakətdən qorunmağa çalışan bir neçə adam toplaşıb. Onlardan biri də tələbə Darbi Torndur. Yola çıxmazdan əvvəl anasının ağır

Yalquzaq qayası. Rafiq Akif.

Yalquzaq qayası. Rafiq Akif.(Şəxsən müəllifdən Mərkəzi katabxanaya hədiyyə).Əsərdə ana təbiətlə cəmiyyət arasında oxşarlıq və insan həyatında dərin izlər buraxan hər hansı faciənin bəzən onun taleyini alt-üst edən psixol

Babayev Əlaləm "Mübarizədən keçən ömür"

   Kitab şərəfli zabit həyatının çətinliklərindən bəhs edir. Sovet hakimiyyəti illərində hərbi xidmətə başlayan müəllif Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra müstəqil ölkəmizin ordu quruculuğunda, Qarabağ

İbrahim İlyaslı. Mən bir söz bilirəm...

"Mən bir söz bilirəm" adlı növbəti şerlər kitabına şairin son altı ildı qələmə aldığı şeirləri daxil edilib. Ümid edirik ki, dəyərli oxucular İbrahim İlyaslının bildiyi sözün fərqinə varacaq, onun poeziyasina layiq olduğu q