İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

N.A.Yusifbəyli, H.B.Quliyevm Elektrik sistemlərinin avtomatikası

Kitabda enerjisistemdə tətbiq olunan avtomatik idarəetmə və tənzimləmə qurğuları haqqında məlumatlar verilir. Sinxron maşınların təsirlənməsinin avtomatik tənzimlənməsi, onların paralel işə qoşulma üsül və avtomatikaları, avto

Səməd Mənsur: biblioqrafiya

Azərbaycan Milli Kitabxanasının " Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri" seriyasından nəşr etdiyi "Səməd Mənsur" adlı biblioqrafik vəsait Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, şair, jurnalist, dramarturq, tərcüməçi

Y.Əsgərova. Səməd Mənsur.Həyat və yaradıcılığı.

XX əsrin əvvəllərində yazıb yaratmış şair, publisist, dramarturq, aktyor Səməd Mənsurun anadan olmasının 140 illiyinə həsr edilmiş kitabda görkəmli şairin həyat və yaradıcılığı, əsərləri haqqında məlumat verilir.

Dədə Şəmşir Ərməğanı

XX əsr Azərbaycan ozan-aşıq mədəniyyətinin nəhəng nümayəndəsi Əməkdar İncəsənət Xadimi ustad aşıq Dədə Şəmşir 125 illiyi münasibəti ilə hazırlanan bu kitaba böyük sənətkarın yubileyinə uyğun olaraq 125 seçmə şeiri da

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100: biblioqrafiya.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100: biblioqrafiya.M.F.axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının tərtib etdiyi "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100" biblioqrafik göstərici ADR-in yaranmasının 100 illiyinə həsr edilmişdir. Biblioqrafiyad