İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100: biblioqrafiya.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti -100: biblioqrafiya.M.F.axundov adına Azərbaycan Milli Kitabxanasının tərtib etdiyi "Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti - 100" biblioqrafik göstərici ADR-in yaranmasının 100 illiyinə həsr edilmişdir. Biblioqrafiyad

Qara Qarayev: biblioqrafiya.

Qara Qarayev: biblioqrafiya.Azərbaycan Milli Kitabxanasının " Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri şəxsiyyətləri" seriyasından nəşr etdiyi "Qara Qarayev" biblioqrafiyası Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi, dünya ş

Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman.Yol gedirik

Şirin Xanım Kərimbəyli Şadiman. Yol gedirikŞirin xanım Kərimbəyli Şadiman Azərbaycan ədəbiyytında öz dəsti xətti olan sənətkarlardan biridir. Onun yaradıcılığı təkcə Vətən məhdudiyyətində qalmır. O, öz ürəklər fəth ed

Emil Benvenist.Ümumi dilçilik problemləri.

Emil Benvenist.Ümumi dilçilik problemləri.

V.fon Humboldin " Dillərin milli xarakteri".

V.fon Humboldin " Dillərin milli xarakteri".Bu kitabda iki hissədən ibarətdir.Birinci hissədə dünya dilçilik elminin yaradıcılarından biri oian V.fon Humboldtun dilçilik görüşləri haqqında F.Y. Veysəllinin məqaləsi, sonra isə V.fon Hu