İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Leonard Blumfild.Dil.

Leonard Blumfild.Dil.Məşhur amerikan dilçisi Leonard Blumfildin "Din" əsərində müəllifin dilə yeni baxışları əks olunub. Eyni zamanda kitabda dilin gənc qrammatiklərdən fərqli təhlil metodu və prinsipləri şəhr olunur. Kitab ilk dəf

Azərbaycan Respublikası " Xatirə kitabı"

Azərbaycan Respublikası " Xatirə kitabı"

Teymur Elçin. Hər şey! Hər şey!

Teymur Elçin. Hər şey! Hər şey!AxtarmışdımBir gün səfərə cıxdım,Günay üçün darıxdım.Qayaıdanda öpüşdük,Qucaqladı o məni :-Hara getmişdin, baba?Axtarmışdım mən səni.

Nüşabə Məmmədli. Sevgi xiyabanı.

Nüşabə Məmmədli. Sevgi xiyabanı.

Наиля Мехтиева. Киномузыка Кара Караева.

Наиля Мехтиева. Киномузыка Кара Караева.Данная книга представляет собой музыковедическое иследование, посвященное одному из жанров класс