İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Mustafa Çəmənli."Burdan bir atlı keçdi"

Mustafa Çəmənli."Burdan bir atlı keçdi"El yaddaşının qorunması , çiynini bu ağır yükün altına verib onun itkisiz daşınmasna imkanı daxılində kömək etmək , əslində çox müqqəddəs işdir. Yazıçı Mustafa Çəmənlinin "Burda bi

A.Sent -Ekzüperi "Balaca şahzadə"

A.Sent -Ekzüperi "Balaca şahzadə"

" Əhməd bəy Ağaoğlu" .Əziz Mirəhmədov .

" Əhməd bəy Ağaoğlu" .Əziz Mirəhmədov .Bu elmi tədqiqat əsəri yeni dövr Azərbaycan tarixinin qeyri -adi taleli böyük şəxsiyyətlərindən biri olan professor Əhməd bəy Ağaoğlunun (1869-1939) ömür yoluna həsr edilmişdir. Monoqrafi

Elə oyna ki...( uşaqlar üçün şeirlər)

Elə oyna ki...( uşaqlar üçün şeirlər)Kitabda müəllifin 1959-1968-ci illərdə " Azərbaycan pioneri" qəzeti, " Pioner ", "Göyərçin " jurnallarında dərc olunmüş uşaqlar üçün yazdığı şeirləri toplanmışdır.Uşaq dünyasına , uş

Cənub həsrəti

Cənub həsrəti1828-ci ildə İran -Rusiya arasında bağlanan Türkmənçay sülh sazişinə görə vətənimiz Azərbaycan iki hissəyə bölündü.Elə o gündən Araz çayı keçilməz sərhəd oldu. Bu çayın üzərində salınmış Xudafərin kör