İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS

Qanunlar, Sərəncamlar, Fərmanlar
Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi sistemindəki şəhər (rayon) Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sistemi haqqında Ə S A S N A M Ə
6 Oktyabr , 2016
MKS-in tərkibinə aşağıdakı struktur bölmələr daxildir: - şəhər (rayon) Mərkəzi kitabxanası; - şəhər (rayon) Uşaq kitabxanası; - şəhər kitabxana filialları; - qəsəbə kitabxana filialları; - kənd kitabxana filialları.
Faylı yüklə