İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS
Haqqımızda
11 Oktyabr , 2016
 Yaranan gündən bu şöbə komplektləş dirmə, ədəbiyyatın silinməsi və kataloqların tərtibi məsələsi ilə məşğul olur. MKS-nin şöbə və filiallarına əlifba və sistemli kataloq kartoçkaları hazırlayır. Bu kartoçkalar 2008-ci ildən elektron formada “IRBIS-64” elektron kataloqunda təsvir olunur. Sistemin baş əlifba, sistemli və adına görə kataloqlarda komplektləşdirmə və kitabişləmə şöbəsində hazırlanır. Həmçinin bu şöbə MKS-nin bütün struktur bölmələrinə dövrü mətbuata abunə yazılmasını təmin edir.