İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS
Elanlar
21 Noyabr , 2016
Dekabrın 2 də İsmayıllı rayon mərkəzi uşaq kitabxanasının konfrans salonunda kitabxana işçilərinin iclası keçiriləcək