İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS
Elanlar
29 Mart , 2017
Aprel ayının 2 -də saat 10:00 - da İsmayıllı rayonu uşaq kitabxanasının konfrans salonunda İsmayıllı rayonu MKS-nin işçilərinin aylıq seminar iclası keçiriləcəkdir