İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Kitabxana xalq, millət üçün, cəmiyyət üçün müqəddəs bir yer, mənəviyyat, bilik,zəka mənbəyidir.
Tədbirlər
27 Aprel , 2018
İnformasiya cəmiyyətində kitabxana xidməti

İnformasiyalaşdırılmış  cəmiyyətə keçidlə əlaqədar kitabxanamızın xidmət formaları zamanın tələbinə uyğun dəyişdirilir. Xüsusilə də bu məsələyə uşaqlara xidmət sahəsində böyük diqqət yetirilir. Belə ki, uşaqlarda təfəkkürün və digər şəxsi keyfiyyətlərin formalaşması məhz mütaliə zamanı baş verir. Bu səbəbdən əməkdaşlarımız mütaliə sistemli tədbirlərin ardıcıl təşkilini təmin edir. Uşaq təfəkkürü hələ tam formalaşmamış olduğundan onların mütaliəsinə nəzarət, rəhbərlik etmək, istiqamətləndirmək zəruridir və biz kitabxanaçıların borcudur.
Uşaqlıq dövründən yeniyetməlik dövrünə və digər yaş dövrünə keçiddə oxucularımızın qarşılarına çıxan müxtəlif problemləri həll etmək məqsədilə kitabxanamızda müxtəlif səpgili tədbirlər təşkil edilib, mütaliələr olunur.

Foto Qalereya