İSMAYILLI RAYON MƏRKƏZLƏŞDİRİLMİŞ KİTABXANA SİSTEMİ

Ismayıllı rayon MKS
Xəbərlər
1 Noyabr , 2019
Ədəbi nəşrlər seriyasından olan "Xəzan" ədəbi bədii jurnalının sentyabr-oktyabr buraxılışı kitabxanamıza hədiyyə olunmuşdur. Jurnalın bu sayında hörmətli şairimiz Şahməmməd Dağlaroğlunun şeirlərinə həyat və yaradıcılığına yer verilən geniş məqalə dərc olunmuşdur. İsmayıllı rayon Mərkəzi Kitabxanası olaraq Xəzan jurnalının redaksiya heyətinə təşəkkür edirik.